Toiminta ja tavoitteet

Viikkoharjoitukset

Palokuntanuorisotoiminnan ydin ovat viikkoharjoitukset, jotka järjestetään torstaisin kello 18 alkaen ja kestävät noin 2 tuntia. Harjoituksissa opitaan sekä palomiestaitoja että monia yleishyödyllisiä taitoja, kuten esimerkiksi ensiapua ja alkusammutusta.

Jokainen nuorisotoimintaan osallistuva saa valmiuksia ja taitoja toimia arkielämän yllättävissä tilanteissa.

Leiritoiminta

Palokuntanuorisotoiminta muutakin kuin viikkoharjoituksia. Yksi suurimmista toimintamuodoista ovat palokuntaleirit. Vuosittain järjestetään palokuntaleirejä, joilla nuoret suorittavat palokuntanuorten koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja sekä mittaavat osaamistaan taitomerkkikokeissa. Muita nuorillemme järjestettäviä leirejä ovat talvileiri ja viikonloppuleiri.

Neljän vuoden välein järjestetään valtakunnallinen leiri, joka kerää kaikkiaan n. 3500 leiriläistä pitämään hauskaa ja oppimaan. Seuraava valtakunnallinen leiri järjestetään Varsinais-Suomessa vuonna 2026.

Kilpailutoiminta

Palokuntanuorten harjoitukset valmistavat kilpailemaan. Palokuntanuorille järjestetään monipuolisesti erilaisia kilpailuja valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kilpailut ovat yksilö- tai joukkuekilpailuja sekä tieto- tai kalustokilpailuja.

Toimintaan mahtuu myös paljon muuta!

Palokuntanuorisotyön tavoitteet

Kasvatukselliset

Koulutukselliset

Viestinnälliset

Tuetaan nuorten kehittymistä itsenäisiksi, itseensä luottaviksi ja yhteistoimintaan pystyviksi aikuisiksi.

Autetaan nuoria saamaan valmiudet toimia oikein ja turvallisesti erilaisissa tilanteissa niin, että erityisenä painopisteenä ovat taidot ihmishengen turvaamiseksi ja pelastamiseksi.

Herätetään ja edistetään myönteistä asennoitumista turvallisuudesta huolehtimiseen ja turvallisuusasioiden edistämiseen.