Hallitus

Palokunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenten yhteenlasketusta määrästä vuosittain eroavat. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu.
Palokunnan päälliköllä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeudella osastojen johtajat, ellei heitä ole valittu hallituksen jäseniksi.

Vuoden 2024 hallitus ja palokunnan päällikkö

TEHTÄVÄ NIMI PUHELIN
Puheenjohtaja Pasi Vastamäki 040 867 67 50
Varapuheenjohtaja Juha Santapakka 050 554 2668
Sihteeri Markku Savolainen 0400 434 905
Rahastonhoitaja Kaija Saarnisto 0500 706 708
Jäsen Aki Hakulinen 050 382 1294
Jäsen Maarit Salonen 045 873 3939
Jäsen Perry Warren 040 764 7110
Palokunnan päällikkö Pasi Halonen 040 570 7744