Hälytysosasto

Hälytysosasto on palokunnan keskeisin ja aktiivisin osasto. Vuonna 2020 palokunnalla oli hälytystehtäviä yhteensä 95 kappaletta (2019 85 kpl).

Kevätkokouksessa 2020 vahvistettiin toimintakertomus vuodelta 2019, jossa on tarkemmat tilastot hälytysosaston toiminnasta. 2019 toimintakertomuksen löydät täältä.

Hälytysosaston jäsenten koulutustaso

Hälytysosastomme kokonaismäärä on 23.10.2021 yhteensä 27 henkilöä, joiden koulutustaso jakaantuu seuraavasti:

  • 3 sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanutta ryhmänjohtajaa
  • 7 ryhmänjohtajaa (yksikönjohtaja)
  • 7 vanhempaa sammutusmiestä
  • 1 sammutusmies
  • 6 nuorempaa sammutusmiestä
  • 3 sammutusmiesharjoittelijaa

Hälytysosastossa on yhteensä yhdeksällä henkilöllä voimassaoleva savusukelluskelpoisuus.

Myös naiset ovat tervetulleita hälytysosastoomme. Tällä hetkellä toiminnassamme on mukana viisi naista.

Säännöllinen harjoittelu ylläpitää pelastustoimintaosaamista

Hälytysosaston harjoitukset järjestetään maanantaisin kello 17.50, ja ne kestävät 2-3 tuntia. Harjoitusohjelmat pyritään laatimaan mahdollisimman monipuolisiksi. Harjoitusten tavoitteena on kehittää jokaisen hälytysosastolaisen henkilö- ja parikohtaisia sekä ryhmäkohtaisia taitoja eri tilanteissa useammalla yksiköllä. Sisäisestä koulutuksesta vastaa koulutuspäällikkö.

Harjoituksien vastuuta on jaettu siten, että harjoituksen johtajana on henkilö, joka osaa kouluttaa kyseisen harjoituksen parhaiten.

Erikoistumisena tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen

Asolan VPK:n erikoistuminen on yhdessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovittu tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen. Palokuntamme tehtävänä on perustaa tilapäinen ensihoitopaikka logistiikkakaistalle mahdollisessa lento-onnettomuustilanteessa.

Tämän takia Asolan VPK hälytetään kaikkiin ilmaliikenneonnettomuusvaaratehtäviin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Näitä hälytyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 19.

Ensihoitopaikan teltta-, lämmitys- ja valaisinkalusto on sijoitettu autoon KU169. Autosta ja teltoista kuvia on gallerisssa. Tarvittaessa autoa voidaan hälyttää myös muihin suuronnettomuustilanteisiin.

Yhteystiedot

Lisätietoja saat palokunnan päälliköiltä. Palokuntamme yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoomme, voit olla meihin yhteydessä myös lomakkeella.