Hälytysosasto

Hälytysosastolla oli vuonna 2022 hälytystehtäviä 68. Edeltävänä vuonna hälytyksiä oli 66, joten määrä pysyi lähes samana.

Vuoden 2022 tilastot hälytysosaston toiminnasta ovat vuoden 2022 toimintakertomuksessa.

Hälytysosaston jäsenten koulutustaso

Hälytysosastomme vahvuus on 26.7.2023 yhteensä 26 henkilöä, joiden koulutustaso jakaantuu seuraavasti:

  • 3 sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanutta ryhmänjohtajaa
  • 1 pelastusalan päällystötutkinto (AMK)
  • 1 pelastajatutkinto
  • 3 ryhmänjohtajaa
  • 6 vanhempaa sammutusmiestä
  • 1 sammutusmies
  • 10 nuorempaa sammutusmiestä
  • 1 sammutusmiesharjoittelijaa

Hälytysosastossa on yhteensä kuudella henkilöllä voimassaoleva savusukelluskelpoisuus.

Tällä hetkellä toiminnassamme on mukana neljä naista, joten myös naiset ovat tervetulleita hälytysosaston toimintaan.

Säännöllinen harjoittelu ylläpitää pelastustoimintaosaamista

Hälytysosaston harjoitukset järjestetään maanantaisin kello 17.50, ja ne kestävät 2-3 tuntia. Harjoitusohjelmat pyritään laatimaan mahdollisimman monipuolisiksi. Harjoitusten tavoitteena on kehittää jokaisen hälytysosastolaisen henkilö- ja parikohtaisia sekä ryhmäkohtaisia taitoja eri tilanteissa useammalla yksiköllä. Sisäisestä koulutuksesta vastaa koulutuspäällikkö.

Harjoituksien vastuuta on jaettu siten, että harjoituksen johtajana on henkilö, joka osaa kouluttaa kyseisen harjoituksen parhaiten.

Erikoistumisena tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen

Asolan VPK:n erikoistuminen on yhdessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovittu tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen. Palokuntamme tehtävänä on perustaa tilapäinen ensihoitopaikka logistiikkakaistalle mahdollisessa lento-onnettomuustilanteessa.

Tämän takia Asolan VPK hälytetään kaikkiin ilmaliikenneonnettomuusvaaratehtäviin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Näitä hälytyksiä oli vuonna 2021 yhteensä 17 (2021 17).

Ensihoitopaikan teltta-, lämmitys- ja valaisinkalusto on sijoitettu autoon KU169. Autosta ja teltoista kuvia on gallerisssa. Tarvittaessa autoa voidaan hälyttää myös muihin suuronnettomuustilanteisiin.

Yhteystiedot

Lisätietoja saat palokunnan päälliköiltä. Palokuntamme yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoomme, voit olla meihin yhteydessä myös lomakkeella.