Hälytyshistoria 2001-2023

Palokuntamme hälytysmäärä vaihtelee vuosittain. Viime vuosina tehtävämäärä on ollut noin sata hälytystä vuodessa ja vuonna 2023 se olikin tasan 100 hälytystehtävää.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella Rakennuspalo keskisuuri -vasteeseen hälytetään päätoimisen henkilöstön kolme sammutusyksikköä sekä lähin sopimuspalokunnan sammutusyksikkö.

Asolan VPK:n erikoistuminen eli tilapäisen ensihoitopaikan pystyttäminen, joka kulkee yksikössä KU1675, kuuluu Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen Ilmaliikenneonnettomuusvaara -vasteeseen. Näitä hälytyksiä palokunnallamme on keskimäärin joka toinen viikko.

Hälytystehtävät onnettomuustyypeittäin 2021

Palokunnan 66:n hälytysten onnettomuustyypit vuodelta 2021:

33 Rakennuspalo

17 Muu tarkistus-/varmistustehtävä

4 Muu tulipalo

4 Vahingontorjuntatehtävä

4 Asemavalmius

1 Maastopalo

1 Virka-aputehtävä

1 Vaarallisten aineiden onnettomuus


Vuosi Hälytykset
2023 100
2022 68
2021 66
2020 95
2019 85
2018 115
2017 122
2016 90
2015 89
2014 97
2013 114
2012 70
2011 122
2010 61
2009 34
2008 90
2007 51
2006 68
2005 11
2004 22
2003 29
2002 37
2001 49