Palokunnalle kaksi uutta kunniajäsentä

03.04.2022

Asolan VPK:n kevätkokous 3.4.2022

Puheenjohtajan puhe kokouksessa

Asolan VPK täytti 71 vuotta 4.3.2022. Miten tähän on tultu?

Vuonna 1949 Rekolan VPK:n kalustovajassa asolalaisten kokous, jossa harkittiin oman palokunnan perustamista. Asia jätettiin odottamaan aikoja parempia. 29.1.1951 Asolan tiehoitokunta kokoontui Rekolan työväentalolle kokoukseen. Tuossa kokouksessa asetettiin työryhmä selvittämään oman palokunnan perustamista. Työryhmän työn perusteella 4.3.1951 Rekolan työväentalolla pidettiin Asolan VPK:n perustamiskokous. Paikalla 18 henkilöä

Ensimmäisenä toimintavuotena jäseniä oli noin 31. Ensimmäisen vuoden hankintoina oli mm. VPK:n leimasin. Samaisena vuonna tehtiin tontin vuokrasopimus. Palokunnantalon suunnittelu aloitettiin. Palokunnan talon yhteyteen suunniteltiin myymälähuoneistoa, joka oli tarkoitus vuokrata Leo Strandénille. Myymälähuoneistoa ei kuitenkaan palokunnantalon yhteyteen koskaan rakennettu. Vuonna 1951 päätettiin tehdä ilmoitus liittymisestä kunnan sopimuspalokunnaksi. Palokunnan jäsen Marttinen lahjoitti osaksi yksityisillä varoillaan hankkimansa hälytyssireenin VPK:lle. Jatkotikkaat palokunnalle teki jäsen Elokivi talkootyönä.

Toiminta jatkui aktiivisena. Vuonna 1952 päätettiin ostaa 40–50 litran pumppuruisku ja 2 kpl raivauskirveitä. Samana vuonna päätettiin liittyä Suomen Yleinen Palokuntien liiton jäseneksi.

Ensimmäiset merkinnät hälytyksistä löytyy vuodelta 1953. Metsäpaloa Seutulassa oli sammuttamassa 7 miestä. Rekolan kartanon hevosen nosto lantakaivosta osallistui 8 miestä. tehtävän läheisyydestä johtuen paikalle tuli myös 15 poikaa palokuntapojista. vahvuudet olivat myös tuolloin vaihtelevia. Majamaan – Pappilan paloon osallistui jäsen Rajala yksin. Kaluston määrä lisääntyi omalla hankinnalla, toisten VPK:den lainaamana ja lahjoituksina. Helkon VPK lainasi auton Asolan VPK:n käyttöön palontorjuntapäivien ajaksi. Helkon VPK myös lainasi suihkuputken. Omana hankintana päätettiin ostaa 60 m letkua ja liittimet paloämpäreitä. Kunnan Palopäällikkö Salkola antoi sumusuuttimen. Tikkurilan VPK myi halvalla 2 suutinta sekä lainasi letkua. Paloauto ostettiin Puistolan VPK:lta. Paloautoa varten ostettiin myös 6 voltin akkumulaattori. VPK:n hälytyssireeni siirrettiin Marttiselta Rajalalle.

Toiminta on ollut aktiivista noista vuosista saakka.

Palokunnan säännöissä kerrotaan, kunniapuheenjohtajaksi, kunniapäälliköksi ja kunniajäseneksi voi palokunnan kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt palokunnan toimintaa.

Kunniajäsenyys on yksi palokunnan tapa ja mahdollisuus huomioida jäseniään. Se on mielestäni arvokas tapa. Pitää myös muistaa, että kunniajäseneksi kutsuminen ei ole mikään automaatio.

Göran ”Musi” Kreander. Palokunnan historiaa tutkiessani, löysin ensimmäisen merkinnän vuodelta 1962. Olet toiminut palokunnassa siis 60 vuotta. Olet ollut palokunnassa useissa eri tehtävissä. Niitä on ollut mm. hallituksen jäsen, hallituksen sihteeri, varatilintarkastaja, kalustonhoitaja, I ja II varapäällikkö. Edelleen toimit aktiivisesti järjestöosastossa. Olet aina valmiina tekemään pyydettyjä korjaustöitä ja siitä saamme olla kiitollisia. Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Göran kutsutaan Asolan VPK:n kunniajäseneksi.

Erkki ”Skiivi” Cavonius. VPK:n historian kirjoissa on ollut kahta erilaista tietoa liittymisestäsi palokunnan jäseneksi. Tänään kuulin ja myös itse luin, että liittymisestä on päivälleen 67 vuotta. Sinäkin olet toiminut palokunnassa useassa eri pesteissä. Niitä on ollut mm. joukkueenjohtaja, poikaosastonjohtaja, ruiskumestari, ruiskumestarin apulainen, ruiskunhoitaja, kalustonhoitaja, I varapäällikkö, hallituksen jäsen. – 90 luvulla toimit kahteen otteeseen palokunnan päällikkönä. Toimit edelleen aktiivisena järjestöosaston jäsenenä. Olet aina valmiina yhdessä Göranin kanssa tekemään erilaisia korjaustöitä palokunnan hyväksi. Palokunta tarvitsee aktiivisi toimivia jäseniä eri osastoissa. Olemme kiitollisia sinun panoksesta yhteiseen hyvään. Hallitus esittää kevätkokoukselle, että Erkki kutsutaan palokunnan kunniajäseneksi.

 

Kevätkokous kutsui Asolan VPK:n kunniajäseneksi nro 3 Göran Kreanderin ja kunniajäseneksi nro 4 Erkki Cavoniuksen.

20220403_kunniajasenet

Asolan VPK:n kunniajäsen Göran Kreander, kunniapäällikkö Juhani Streng, kunniajäsen Lauri Suihkonen ja kunniajäsen Erkki Cavonius

02.08.2023Nuoriso-osaston syyskausi käynnistyy, haluatko mukaan toimintaan
06.07.2023Vuoden 2022 toimintakertomus on luettavissa
13.01.2023Palokunnan KU161 kuvia lisätty galleriaan
27.11.2022Kiitokset Päivä Paloasemalla kävijöille
25.11.2022Palokunnan syyskokouksen päätökset
06.11.2022Kolme uutta jäsentä hälytysosastoon
02.10.2022Nuoriso-osastossa tilaa
07.07.2022Toimintakertomus vuodelta 2021
03.04.2022Palokunnalle kaksi uutta kunniajäsentä
01.04.2022Palokunnan hallitus täsmensi hälytysosaston johtosääntöä

Siirry arkistoon »