Hälytysosasto

Hälytysosasto on palokunnan keskeisin ja aktiivisin osasto.

Palokunnalla oli hälytystehtäviä vuonna 2018 yhteensä 115 kappaletta (2017 122 kpl).

Harjoituksia, oppitunteja ja kurssitapahtumia oli yhteensä vuonna 2017 59 kappaletta (v. 2016 66 kpl). Koulutuksessa tehtyjä henkilötyötunteja oli 1554 tuntia (v. 2016 1628 h). Henkilötyötunteja/koulutuskerta oli 24,3 tuntia (v. 2016 24,7 h). Hälytysten ja harjoitusten lisäksi hälytysosaston jäsenet osallistuvat moneen muuhunkin toimintaan, kuten esimerkiksi varainhankintaan, talkootyöhön ja turvallisuusviestintään.

Hälytysosaston jäsenten koulutustaso

Hälytysosastomme kokonaismäärä on 13.1.2019 yhteensä 25 henkilöä, joiden koulutustaso jakaantuu seuraavasti:

  • 4 sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanutta ryhmänjohtajaa
  • 4 ryhmänjohtajaa (yksikönjohtaja)
  • 5 vanhempaa sammutusmiestä
  • 9 nuorempaa sammutusmiestä
  • 3 sammutusmiesharjoittelijaa

Myös naiset ovat tervetulleita hälytysosastoomme. Tällä hetkellä toiminnassamme on mukana kaksi naista.

Ylläpidämme valmiutta harjoittelemalla

Hälytysosaston harjoitukset järjestetään maanantaisin kello 17.50, ja ne kestävät 2-3 tuntia. Harjoitusohjelmat pyritään laatimaan mahdollisimman monipuolisiksi. Tavoitteena on kehittää jokaisen hälytysosastolaisen henkilökohtaisia taitoja sekä yksikkökohtaista toimintaa eri tilanteissa useammalla yksiköllä. Koulutuksesta vastaa koulutuspäällikkö.

Harjoituksien vastuuta on jaettu siten, että harjoituksen johtajana on henkilö, joka osaa kouluttaa kyseisen harjoituksen parhaiten.

Erikoistumisena tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen

Asolan VPK:n erikoistuminen on yhdessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa sovittu tilapäisen ensihoitopaikan perustaminen. Palokuntamme tehtävänä on perustaa tilapäinen ensihoitopaikka logistiikkakaistalle mahdollisessa lento-onnettomuustilanteessa.

Tämän takia Asolan VPK hälytetään kaikkiin ilmaliikenneonnettomuusvaaratehtäviin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Näitä hälytyksiä oli vuonna 2018 yhteensä 19.

Ensihoitopaikan teltta-, lämmitys- ja valaisinkalusto on sijoitettu autoon KU 169. Tarvittaessa autoa voidaan hälyttää myös muihin suuronnettomuustilanteisiin.

Yhteystiedot

Lisätietoja saat palokunnan päälliköiltä. Palokuntamme yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos olet kiinnostunut liittymään joukkoomme, voit olla meihin yhteydessä myös lomakkeella.